Katarakt Cerrahisi

Katarakt; gözümüzün doğal merceğinin (lens) saydamlığını yitirmesidir. Her yaşta görülebilir. Sıklıkla görülen türü 55 yaşından sonra yaşa bağlı katarakt olarak karşımıza çıkar. Katarakt tedavisi ilaçlarla mümkün olmadığından cerrahi (FAKOemülsifikason) operasyon veya Laser (Femtosecond Laser) operasyonu gereklidir.

Bulanık görme, puslu görme, kirli bir camın arkasından bakıyormuş hissi, Gözlük kullanma ihtiyacı oluşması, Yakını göremeyen kişinin gözlük ihtiyacı duymadan yakını görebilir hale gelmesi, (ikinci bahar) Işık hassasiyeti Ayrıca bazı katarakt tipleri göz tansiyonunda artışlara yol açarak glokom gelişmesine neden olabilir.

Günümüzde katarakt cerrahisinde iki teknoloji destekli yöntem ön plana çıkmaktadır;

– Fakoemülsifikasyon

Dünyada gelişmiş ülkelerde en sık kullanılan yöntemdir. Ultrasonik ses dalgalarıyla katarakt dokusunun eritilmesi prensibiyle çalışır. FAKOemülsifikasyon tekniğinde göze yaklaşık 2,5 mm korneal kesi yapılır ve göze dikiş atılmaz. Cerrahın tecrübesine ihtiyaç olan bir yöntemdir.

– Femtosecond (Femtosaniye) Laser

Yeni bir teknolojik gelişme olduğu için dünyada gelişmiş ülkelerde daha az yaygın olmakla birlikte teknolojik gelişmeler ve doktorların tecrübe kazanması Femtosecond (Femtosaniye) Laserin katarakt tedavisinde öncelikli hale geleceğini bizlere göstermektedir.

Femtosecond (Femtosaniye) Laser‘in diğer teknikten bazı farkları vardır. Bu teknikte bıçak kesisi yerine laser kesisi yapılır. Cerrahın katarakt kapsülünü açması gerekmez. Kapsül düzenli bir şekilde laser ile açılır (Kapsuloreksis). Katarakt dokusuda laser ile parçalara ayrılır (Fragmantasyon). Ayrıca ultrason enerjisi kullanılmadığından doku zedelenmesi riski yoktur. Bu tekniğin dezavantajı her göz yapısına uygunluk göstermemesi, her katarakt seviyesinde kullanılamamasıdır.

Katarakt operasyonları yapılırken üzerinde düşünülüp iyi karar verilmesi gereken bir durum da gözün içinden çıkarılan merceğin (lens) yerine takılacak olan yapay merceğin (lens) seçilmesidir.

Yaklaşık 10 yılda 20 binin üzerinde katarakt operasyonu yapılmıştır. Kullandığımız tüm lensler FDA onaylı ve CE belgelidir.

Katarakt cerrahisinde temel hedef hastanın sağlığına kavuşturulmasıdır. Bununla beraber hastanın iş ve sosyal yaşantısına, günlük aktivitelerine ve hobilerine yönelik olarak mercek (lens) belirlenmesi gerekmektedir. Hastalara çok odaklı (bifokal, trifokal, multifokal) mercekler (lens) kullanılarak uzak ve yakın görmeler gözlüksüz sağlanabilmektedir.

Mercek (lens) seçimi yapılırken günlük yaşantıyı kolaylaştıracak tercihlerde bulunulabilir. Örneğin; gece görüş kalitesini arttıran mercekler (lens) özellikle gece araç kullanımı yoğun hastalarımızda tercih ettiğimiz merceklerdir (lens). Ya da günün çoğunluğunu dış ortamda geçiren, güneşe maruz kalan hastalarda UV (Ultraviyole) filtreleri özellikle önerilir. Ofis ortamında aydınlatma ve bilgisayar kullanımında ise antirefle filtreler önem kazanırlar.

Bu mercekler (lens) göz içine yerleştirildiğinden dolayı karar süreci, hastanın beklentilerinin karşılanması operasyondan bile öncelikli hale gelmektedir.

Günümüzde insanlara uygulanan ameliyat prosedürlerinden en yaygını hiç şüphesiz katarakt ameliyatlarıdır. Gelişen teknolojik imkanlarla iğnesiz ve dikişsiz olarak tabir edilen iki yöntem yaygın olarak katarakt cerrahi prosedürlerinde yer almaktadır.

Katarakt Cerrahisinde Yöntemler ve Uygulamalar

– FAKOEMÜLSIFIKASYON YÖNTEMİ

Kataraktlı sertleşmiş merceğin ultrasound (ses) dalgalarıyla parçalanıp sıvı yardımıyla gözden uzaklaştırılması prensibine dayanır. İleri Fakoemülsifikasyon teknikleri üzerine kendisini geliştirmiş hekimler tarafından yapılması önem arz etmektedir. Uygulama dikiş gerektirmez ancak 2,5 mm’lik cerrahi kesiler bıçak kullanılarak açılır.

– LAZER İLE KATARAKT

Laser katarakt ameliyatları hasta güvenliği ve konforu gözetilerek yapılmaktadır. Femtosecond (Femtosaniye laser katarakt) laser cihazları OCT(Ocular coherence tomography) ile bilgisayar destekli sistemlerdir.

Korneal kesiler ve mercek kapsülünün kesilmesi laser sistemiyle yapılır. Merceğin (lens) parçalara ayrılması (fragmantasyonu) laser kesileriyle sağlanır. Böylece hastalar ultrasound titreşimlerine maruz kalmadığından gözün katarakt dışındaki yapıları uygulamadan olumsuz etkilenmez. Doku zedelenmesi görülmez.

Katarakt Ameliyatları

Katarakt ameliyatları ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki formdan bilgilerinizi iletin biz sizi arayalım

Yukarı Çık